Onze school

Welkom op de website van de St. Jozefschool.

Op deze site vindt u allerlei informatie over onze school, variërend van de samenstelling van het team tot de overblijfregelingen, van de missie en visie van de school tot aan een overzicht van de schoolse activiteiten. We proberen onze site zo actueel mogelijk te houden. Via het menu aan de bovenkant van deze pagina kunt u doorlinken naar diverse onderdelen van het schoolleven. Via de link Contact kunt u een reactie of vraag m.b.t. algemeen schoolse zaken te melden. U krijgt daar dan zo spoedig mogelijk antwoord op.

Onze school werkt op basis van een aantal kernkwaliteiten:
- Respect voor iedereen
- Verantwoordelijkheid voor elkaar
- Erkenning van mogelijkheden en onmogelijkheden

Elk kind heeft talenten en wij vinden dat ons onderwijs die talenten moet helpen ontplooien en ontwikkelen. We vinden het ook belangrijk, dat kinderen regels, normen en waarden krijgen aangereikt en dat ze zelf het nut daarvan leren inzien.
Wij zijn een katholieke school, die openstaat voor iedereen die zich in onze identiteit kan vinden. In de samenleving wordt verschillend gedacht over geloven en daarom staat respect voor andere overtuigingen hoog in ons vaandel. 
Onze school heeft een sterke zorgstructuur, zoals ook is te lezen in het meest recente rapport van de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl, zoektermen: basisonderwijs-Moordrecht). Dat betekent dat voor alle kinderen het meest passende onderwijsaanbod wordt gerealiseerd op basis van een modern leerlingvolgsysteem, een deskundig zorgteam en geschoolde teamleden. In onze schoolgids leest u er meer over. Ook via de tab  ‘Extra hulp voor uw kind’  vindt u concrete informatie over dit onderwerp.
Wij hopen dat u op deze website de informatie vindt die u zoekt. Zonodig kunt u via het contactformulier nadere informatie aanvragen.