Vergaderingen

Activiteitenplan schooljaar 2017-2018

Jaarverslag MR 2017-2018

2017-2018


Vergaderschema schooljaar 2016-2017

14 december 2016 agenda

5 september 2016 agenda

31 oktober 2016; agenda


Locatie: teamkamer van de school
Aanvang 20.00 uur.
Voorafgaand aan iedere MR-vergadering is er een inloopkwartier voor belangstellenden. Hierbij is minimaal 1 van de MR-leden aanwezig. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van een derde van de leden zich daartegen verzet.

De agenda staat een week voor de vergadering online.