Parels van onze school

Engels
Wij geven Engels in de hele basisschool. In de groepen 1 t/m 4 werken we met de methode Groove Me, een digibord lesmethode waarbij muziek de basis is van alle lessen. In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om de kinderen Engels te leren.
In de groepen 5 t/m 8 werken we met de methode Real English om kinderen Engels te leren met inzet van veel strips en cartoons wat een goed combinatie geeft van leren en plezier beleven.

Coöperatief leren
Ook wel samenwerkend leren genoemd, een 21ste eeuwse vaardigheid. Er zijn twee basisprincipes voor coöperatief leren:
1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid: leerlingen zijn afhankelijk van elkaar om de activiteit goed uit te voeren. Ieders inzet is nodig.
2. Individuele verantwoordelijkheid: iedere leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen bijdrage, ieder levert naar eigen kunnen een bijdrage.

Talenten
"Je mag zijn wie je bent, om te worden wie je bent maar nog niet kunt zijn. En je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd." 

Sociaal Emotionele ontwikkeling
Wij willen dat ieder kind met plezier naar school gaat.  Er is veel aandacht voor een goed pedagogisch klimaat.  Het team van de Sint Jozefschool bevordert dat door het scheppen van een veilig klimaat en een prettige werksfeer. Ieder kind moet zich welkom en gehoord voelen.
Goed gedrag wordt bewust benoemd en geprezen maar indien nodig worden kinderen ook aangesproken op onjuist gedrag.
Pestgedrag accepteren we niet en daarom hebben we een omgangsprotocol opgesteld.

Techniek 

Wetenschap en techniekonderwijs, gebaseerd op onderzoekend en ontdekkend leren biedt tal van aanknopingspunten om de 21ste eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerken, communiceren en kritisch denken te prikkelen en te ontwikkelen. We bieden dit aan via zowel de zaakvakken, thema's en in andere lessen in ons onderwijsprogramma.