Omgangsprotocol

Waarom een omgangsprotocol?
Een veilig gevoel bij kinderen is ontzettend belangrijk. Alleen als kinderen zich op hun gemak voelen en met plezier naar school gaan, zullen ze zich op een prettige en positieve wijze ontwikkelen. De teamleden van de St. Jozefschool willen deze ontwikkeling stimuleren door het scheppen van een veilig leer- en leef klimaat in de school.

In de meeste gevallen lukt het scheppen van een positief leer- en leefklimaat door het aanbieden  en hanteren van (on) geschreven regels over het  “Hoe gaan we met elkaar om”. Deze omgangsregels worden aan het begin van het schooljaar in elke groep opgesteld. Daarnaast wordt er in elke groep wekelijks les gegeven uit de SEO- methode: Kwink, waarbij er schoolbreed hetzelfde thema centraal staat. Toch is het gewenst om duidelijkere afspraken met kinderen te maken. Eén van die duidelijke regels is, dat kinderen met respect met elkaar dienen om te gaan. Dat dit niet altijd als vanzelfsprekend wordt ervaren, geeft aan dat we het kinderen moeten leren en er dus energie in moeten steken. Dit leerproces verloopt meestal vanzelf goed, maar het kan ook voorkomen dat een kind (in een enkel geval) zich systematisch niet aan de omschreven groepsregels houdt. In dat geval wordt het veilige leer- en leefklimaat niet meer voldoende gegarandeerd en kan het zijn dat kinderen zich niet meer optimaal ontplooien. Het is in dat geval noodzakelijk dat de groepsleerkracht onder ogen ziet dat er een (ernstig) probleem in de groep is.

U kunt het volledige omgangsprotocol downloaden door op de link te klikken.