Brief OPR passend onderwijs

De leden van de OndersteuningsPlanRaad van het nieuwe samenwerkingsverband 2014 Midden Holland lichten u in deze brief toe wat de functie is van de OPR.
Verder willen zij de behoefte aftasten aan een informatieavond.

U kunt de brief hier lezen.