BSO Het Turfhuis

Onze BSO maakt gebruik van een lokaal in de school, dat in de ochtend voor de peutergroep gebruikt wordt. Bij meer dan 12 kinderen kunnen wij ook gebruik maken van de aula van de St. Jozefschool. Bij de inrichting is gebruik gemaakt van lichte en huiselijke kleuren en materialen, waardoor de kinderen minder last hebben van prikkels uit de omgeving. Hierdoor kunnen ze zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Ons aanbod aan activiteiten is gevarieerd en er wordt rekening gehouden met de wensen en leeftijd van de kinderen. Wij zoeken aansluiting bij de thema’s die op school worden aangeboden. De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd deel te nemen aan de activiteiten, maar zijn dit zeker niet verplicht. Er is ook ruimte voor eigen keuzes en vrij spel. Tijdens de vakanties en studiedagen is er de hele dag opvang en worden de activiteiten daarop aangepast. Onze buitenruimte is ingericht om naar hartenlust te kunnen spelen. De BSO maakt gebruik van het hele schoolplein van het Turfhuis.

 

Door de samenwerking met de scholen zullen de kinderen van ’s ochtends vroeg tot het einde van de dag in een doorgaande lijn hun dag doorbrengen. Hiermee willen wij kinderen de structuur en veiligheid bieden die nodig is om zo goed mogelijk tot ontwikkeling te komen.