Peutergroep St Jozef

Voor peutergroep St. Jozef:

 

Peutergroep St. Jozef is op 2 september 2019 van start gegaan onder kinderopvangorganisatie KMN Kind & Co. De peutergroep biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Het spelend leren staat centraal, we laten de kinderen veel ontdekken en ervaren. De ontwikkeling van het kind wordt nauwlettend gevolgd en gestimuleerd. Bij peutergroep St. Jozef wordt gewerkt met de methode Puk & Ko., een educatief totaalprogramma waarin aandacht wordt besteed aan de taalontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van zintuigen en motoriek (sensomotorische ontwikkeling) en waarin ook voorbereidende rekenvaardigheden aan bod komen. Kinderen leren samenwerken en samen spelen, nemen deel aan kringactiviteiten en er is veel aandacht voor het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek.
Er wordt met structuur gewerkt, zodat kinderen daar al aan wennen. Zo worden eetmomenten bijvoorbeeld altijd gezamenlijk gehouden, wat niet alleen gezellig is, maar de kinderen ook leert om te gaan met regels. Ook biedt het veel aanknopingspunten voor de taalontwikkeling. Dit alles zorgt samen voor een goede voorbereiding op de basisschool. Onze medewerkers hebben een nauw contact met de leerkrachten, zodat de overgang van peutergroep naar kleuterklas bijna vanzelfsprekend is.

De peutergroep geopend op maandag, dinsdag en donderdag.
U kunt kiezen voor opvang:
- van 08.30 - 12.00 uur
- van 08.30 - 13.30 uur

Bij voldoende belangstelling gaan wij ook andere ochtenden open.

Opgeven of meer informatie verwerven over de peutergroep kan via de website van KMN Kind & Co www.kmnkindenco.nl of via telefoonnummer 030-6004750/030-6004751.

Voor BSO Turfhuis:

Op de BSO Turfhuis  kunnen de kinderen na een intensieve dag lekker ontspannen. Tijdens het eten en drinken vertellen de kinderen over hun schooldag, het is altijd een gezellig moment. Daarna kunnen de kinderen alleen of samen met anderen spelen of meedoen aan activiteiten. Wanneer de kinderen vanuit school naar de BSO gaan, vindt er ook een overdracht plaats tussen de leerkracht en de pedagogisch medewerkers, zodat het kind in een doorgaande lijn wordt opgevangen.

 

Opgeven of meer informatie verwerven over de peutergroep kan via de website van KMN Kind & Co www.kmnkindenco.nl of via telefoonnummer 030-6004750/030-6004751.

Mocht je hier nog aanvullingen op hebben of opmerkingen over hebben, hoor ik het graag!

 

Met vriendelijke groet,
Ilse Boellaard

KMN Kind & Co
Clustermanager
Aanwezig op: ma di wo en do

keclogo2


Kroonslag 2
3991 TW Houten
Tel. 06-11423653
www.kmnkindenco.nl