Dyscalculie

Dyscalculie: 

Er kan sprake zijn van dyscalculie als er bij een leerling ernstige reken/wiskunde problemen ontstaan ondanks tijdig ingrijpen, deskundige begeleiding en zorgvuldige pogingen tot afstemming. De problemen blijken hardnekkig te zijn (het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-wiskunde kennis (feiten/afspraken)). De ontwikkeling van de leerling wordt waarschijnlijk belemmerd door kindfactoren (er bestaat een discrepantie tussen rekenprestaties en de prestaties op andere leergebieden).

Voor deze leerlingen hebben wij een dyscalculie protocol opgesteld. Het doel van dit protocol is het signaleren, het diagnosticeren, het leerstofaanbod en de instructie voor kinderen met rekenproblemen vast te leggen en te verbeteren.


U kunt het protocol hier inzien.