Protocol sociale media

 

Externe communicatie en gebruik van sociale media bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de Sint Jozefschool. Van belang is te beseffen dat je met berichten via media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de media om te gaan.  Wij hebben in het protocol sociale media beschreven hoe we dat doen. Het protocol kunt u hier lezen.