Internetprotocol

 

Het gebruik van internet op school biedt veel mogelijkheden om het onderwijs te verrijken. Tegelijkertijd levert het risico’s op, m.n. als het gaat om informatie die m.b.t. de leeftijdscategorie van de kinderen ongewenst en/of ongeschikt is. Daarom hebben we een internetprotocol opgesteld, waarmee we risico’s zoveel mogelijk willen voorkomen. Het protocol kunt u hier lezen.